Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Selectiecriteria en -procedure

Om iedere jeugdspeler van de F- t/m de A-jeugd de mogelijkheid te bieden op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer is het nodig op een gestructureerde wijze te selecteren. Op basis van onderstaande selectiecriteria en -procedure verwachten wij tot een zorgvuldige spelersindeling te komen.

Selectiecriteria
 • Kwaliteit van de speler op Technisch, Tactisch, Fysiek en Mentaal gebied.
 • Motivatie van de speler.
 • Beschikbaarheid voor trainingen en wedstrijden.
 • Wedstrijdmentaliteit
 • Sociaal gedrag t.o.v anderen.
Selectieprocedure
 • Gedurende het seizoen worden de spelers regelmatig beoordeeld in de reguliere wedstrijden, trainingen en tijdens wedstrijden van de talententeams door de interne scouting en de jeugdcoördinatoren. (gehele seizoen)
 • De jeugdcoördinatoren ontvangen in de winterstop een overzicht van de eerste- en tweedejaars spelers van de betreffende leeftijdscategorie. Hierna wordt de procedure gestart om te komen tot een zorgvuldige indeling. (december/januari)
 • De overzichten worden bekeken door de jeugdcoördinatoren waarna een conceptindeling gemaakt wordt door de coördinatoren. (februari)
 • Hierna volgt een overleg van de coördinatoren met de huidige trainer/leiders over de conceptindeling. (februari)
 • Vervolgens wordt het concept gepresenteerd aan de Technische commissie. (maart)
 • In een overleg met de interne scouting en de coördinatoren wordt het concept besproken en wordt een beslissing genomen over de knelpunten. (maart/april)
 • Na dit overleg volgt de definitieve indeling. (april)
 • Uiteindelijk wordt de nieuwe indeling aan het einde van het lopende seizoen, in de tweede week van juni, bekend gemaakt op de website van V.V. Den Ham. Ouders kunnen, bij problemen, in een telefonisch of persoonlijk gesprek uitleg krijgen over de redenen van de indeling. (juni)
Uitgangspunten
  Er moet worden gezorgd voor een evenwichtige samenstelling van de groep qua posities, fysiek, eerste- en tweedejaars, etc. De besten spelen in principe in het standaardteam van de desbetreffende leeftijdscategorie en spelers die in de toekomst (eventueel) in een standaardteam kunnen uitkomen, worden in het schaduwteam geplaatst. Ook de indeling van het schaduwteam is dus naar kwaliteit. Spelers die niet in aanmerking komen voor het standaard- of schaduwteam worden ingedeeld in de overige teams van hun leeftijdscategorie. Getracht wordt deze teams na gelijke sterkte in te delen, waarbij ook wordt gekeken naar de sociale aspecten zoals vrienden/vriendinnen, school, etc. Spelers met uitzonderlijke kwaliteiten en die boven zijn eigen leeftijdscategorie uitsteekt en baat heeft bij een verhoogde weerstand kan in een hoger standaardteam geplaatst worden. Deze beslissing wordt genomen in overleg met de coördinator, het scoutingsteam, de trainer en desbetreffende ouders. Spelers die goed presteren bij een schaduwteam of niet-selectieteam dienen extra onder de aandacht te worden gehouden, waarna rond de winterstop een inventarisatie volgt welke spelers beloond dienen te worden met het laten meetrainen bij een selectieteam in overleg met de coördinator en trainer. In principe moet het verplaatsen/wisselen van spelers tijdens het seizoen voorkomen worden. Uitzonderingen hierop zijn natuurlijk altijd mogelijk. Het verplaatsen/wisselen van spelers gebeurt altijd in overleg met de coördinator, speler(s) en ouder(s). Talentvolle spelers die afvallen kan de mogelijkheid geboden worden om één keer per week mee te trainen met het standaardteam.