Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Scheidsrechters / wedstrijdleiders
De volgende specifieke gedragregels m.b.t. de scheidsrechters / wedstrijdleiders zijn binnen V.V. Den Ham van toepassing:

  • Pas de regels aan het niveau en de leeftijd van de spelers aan.
  • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
  • Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
  • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.