Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Inleiding
Welkom op de website van het technische beleidsplan voor de V.V. Den Ham. Een leidraad voor de vele (vrijwillige) kaderleden om de jeugdspelers van V.V. Den Ham nog beter via een rode draad op te leiden en te ontwikkelen.

De doelstelling van dit technisch beleidsplan is het creëren van een gerichte en gestructureerde aanpak binnen V.V. Den Ham. Dit moet zich gaan uiten in een herkenbare speelwijze voor de 7- en 11-tallen, structuur in de organisatie en inhoud binnen de trainingen en de wijze van het begeleiden van spelers uit de verschillende leeftijdsgroepen. Het beleid is er echter niet op gericht om alles vast te leggen in een plan, dat de trainer/coach alleen maar moet uitvoeren, maar is bedoelt om handvatten te geven en ondersteuning te bieden aan onze kaderleden om jeugdspelers op een gestructureerde wijze en allen op hun eigen niveau op te leiden.

Als TC zijn we ons er terdege van bewust dat het succes van dit technisch beleidsplan in belangrijke mate afhankelijk is van het kader. Derhalve is het belangrijk dat de technisch verantwoordelijken van onze vereniging, zoals de technisch jeugdcoördinatoren, met daaropvolgend de trainers en leiders, bereidt zijn om met elkaar samen te werken, zich in het jeugdplan kunnen vinden en op de juiste wijze in het belang van de jeugd van V.V. Den Ham willen handelen. Uiteindelijk gaat het erom dat de spelers van het jeugdplan profiteren en anderen als toeschouwer kunnen genieten.
De website zal de komende jaren periodiek verder worden ontwikkeld. Het beheer ligt bij de TC van V.V. Den Ham, maar op- en of aanmerkingen zijn altijd welkom.

Met vriendelijke groet,

TC V.V. Den Ham

P.s. Overal waar u "hij" of "speler(s)" leest, kunt u ook "zij" of "speelster(s)" lezen!!!!

Maak een Gratis Website met JouwWeb