Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Passen & ontvangen

In de speelwijze van V.V. Den Ham is het belangrijk om verzorgd positiespel te spelen. Voorwaarde daarvoor is dat spelers op hoog tempo kunnen passen & ontvangen. Daarbij verwachten wij dat spelers met beide benen kunnen passen over de grond en door de lucht, kunnen kaatsen en de bal snel kunnen aannemen en verwerken, oftewel ontvangen. Uiteindelijk zullen de oudere jeugdspelers een eigen passstijl gaan hanteren. V.V. Den Ham vindt het belangrijk dat aan dit thema elk opleidingsjaar voldoende aandacht aan besteed wordt. We kennen binnen V.V. Den Ham twee soorten oefenstof waarin we het passen & ontvangen trainbaar maken, te weten:

Geïsoleerde pass-, trap- en ontvangvormen
Deze vormen hebben weinig tot geen relatie met de wedstrijd. De vaardigheden die getraind worden zijn vrij geïsoleerd en zijn niet direct in een bepaalde “wedstrijdsituatie” te plaatsen. Het zijn echter uitstekende vormen om het technisch aspect van het passen & ontvangen te beïnvloeden.

Positiespelen
Onder deze positiespelen verstaan we het passen & ontvangen onder weerstand. De spelers bewegen over het algemeen vrij statisch, hebben de posities geen relatie tot de wedstrijd en is er vrijwel geen sprake van duels. Het zijn echter wel prima vormen op de technische vaardigheden van het passen & ontvangen onder weerstand te trainen.


PASSEN EN TRAPPEN

Dit onderdeel bestaat uit het passen, trappen en kaatsen van de bal. Het gaat hierbij grotendeels om een betere controle te verkrijgen m.b.t. het plaatsen en inspelen van de bal. Het is een belangrijk onderdeel in het voetbal, het is immers de snelste manier om een bal van A naar B te krijgen. Voor elke voetballer is een goede pass- en traptechniek een onmisbare basisvaardigheid. Je kunt wel inzicht in het spelletje hebben, maar als de bal niet komt waar jij hem wilt hebben, schiet het niet op. De techniek van het passen en trappen is daarnaast, zoals hierboven al genoemd, essentieel voor een goed en verzorgd uitgevoerd positiespel. Pass- en trapvormen kunnen daarom niet genoeg gegeven worden.
ONTVANGEN

Dit onderdeel bestaat uit het aannemen en verwerken van de bal. Het goed aannemen en verwerken van de bal is van wezenlijk belang. Iedere bal is anders, qua snelheid of qua hoogte. Bij iedere bal is ook de omgeving anders, denk aan de tegenstander die in de buurt is of juist niet. De speler die de bal ontvangt kan veel bepalen in de manier van aannemen. De correcte wijze van aannemen is een gevolg van de juiste pass – / traptechniek. Als de spelers dat laatste in voldoende mate beheersen is de stap naar het aannemen van de bal gemakkelijker.
TRAININGSCONSEQUENTIES PER LEEFTIJDSGROEP

Om een zo’n groot mogelijk succes te krijgen geeft V.V. Den Ham per leeftijdsgroep aan hoe het passen & ontvangen getraind dient te worden. Elke leeftijdsgroep kan zich hierdoor op zijn eigen niveau ontwikkelen in het passen & ontvangen. Een leidraad om onze jeugdspelers nog beter via een rode draad op te leiden. Het is echter aan de trainer te bepalen aan welk niveau de spelersgroep toe is. ‘’Niet de kalenderleeftijd, maar de biologische leeftijd (ontwikkelingleeftijd), telt”.

Vanaf de F-jeugd
We kiezen in deze leeftijdsgroepen voor mik- en spelvormen (F-jeugd) en kleine pass- en ontvangvormen met een beperkt aantal stations, waarbij de bal van A naar B gaat. Spelenderwijs en in eenvoudige organisatievormen worden de grondbeginselen van het passen & ontvangen aangeleerd. Ook moeten de kleine positiespelen (basisvormen), 3v1, 4v1, 4v2 en 5v2, aan de orde worden gesteld.

Vanaf de D-jeugd
In deze leeftijdsgroepen gaan we over naar de grotere pass- & ontvangvormen, waarbij we uitgaan van 3 of meer stations. Deze zijn uitermate geschikt om het passen & ontvangen verder te ontwikkelen. Naast de positiespelen genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd' kiezen we ook voor grote positiespelen met een ruim overtal van minimaal 4 spelers, bijv.: 6v2, 7v3, 8v4, 9v5, etc.

Vanaf de B-jeugd
Bij de B- en A-jeugd kan de trainer nog steeds gebruik maken van de grotere pass- & ontvangvormen zoals aangegeven bij 'Vanaf de D-jeugd'. Echter kan de trainer nu hogere eisen stellen aan de uitvoering, de afstanden verlengen en spelers zelf keuzes laten maken. Alles met als doel de spelers maximaal te ontwikkelen in het passen & ontvangen. We kiezen daarnaast voor grote positiespelen met klein overtal van maximaal 3 spelers, bijv.: 6v3, 6v4, 7v4, 7v5, 7v6, 8v5, 8v6, etc. Ook de kleine positiespelen genoemd bij 'Vanaf de F-jeugd' blijven belangrijk in deze leeftijdsgroepen.


ACCENTEN

Binnen V.V. Den Ham coachen alle trainers met dezelfde accenten, terwijl we het thema passen & ontvangen trainen. Voor dit thema zijn dit de volgende accenten:

  • De technische uitvoering – De technische aandachtspunten zoals genoemd aan het einde van de video.
  • Beide benen – vanaf de jongste jeugd moeten alle oefeningen met zowel links als recht uitgevoerd worden.
  • De balsnelheid – inspelen met de juiste snelheid; strak inspelen, maar verwerkbaar.
  • De vooractie – altijd vragen vanuit een vooractie; niet eerder inspelen.
  • Inspelen op het juiste been – Afhankelijk van de oefening en de doelstelling inspelen op het juiste been.
  • Uitkaatsen met het juiste been – Kaatsen met het binnenste been; effect van de bal halen.
  • De coaching – het vragen om de bal en het nacoachen van de bal.
  • Controle houden – snelheid van de bal halen door met de voet mee te gaan en op het juiste moment aan te spannen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb