Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!

Mentale ontwikkeling


Voor de mentale ontwikkeling van de jongste jeugd is het heel belangrijk dat spelertjes een basiszelfvertrouwen ontwikkelen. Omdat de invloed van de trainer is deze periode het grootst is moet dat iemand zijn die dat goed kan begeleiden. Kinderen van die leeftijd nemen de trainer als voorbeeld en nemen zonder nadenken aan wat hij zegt.

Bij de jongste jeugd kun je het beste mentale vaardigheden aanleren, zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen, leren tot het maximum te gaan en risico durven nemen, waardoor de spelers gaan ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Trainers van deze leeftijdsgroepen moeten zich er van bewust zijn dat de ontwikkeling van het basiszelfvertrouwen van essentieel belang is.

Een spelertje moet leren om fouten te durven maken, zodat hij gaat ontdekken wat hij kan. Worden de fouten die ze maken teveel benadrukt krijgen de spelertjes de neiging om die fouten niet meer te maken, dan gaat een spelertje alleen maar doen wat hij kan en daardoor blokkeer je zijn ontwikkeling. Als je negatief coacht, bijvoorbeeld “die bal moet goed zijn” of “dat mag je nooit meer doen” dan kiezen ze de volgende keer een oplossing met minder risico, dan passen ze bijvoorbeeld de bal met hun sterke been, terwijl het in die situatie beter is om het met je zwakke been te doen.

Als trainer mag je nooit een remmende invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, daarom moet je niet negatief coachen, maar vertellen wat hij in die situatie beter had kunnen doen. Op deze leeftijd weten ze nog niet wat hun talenten zijn, ze zien wel dat de één beter is dan de ander, dat komt, denken ze, omdat hij meer zijn best doet. Ze kunnen nog geen verschil maken tussen talent en inzet. De eerste periode moet je oog hebben voor het groepsproces, maar ook heel individueel zijn op mentaal gebied.

Vanaf ongeveer de D-pupillen mag je wat meer van de spelers vragen. Je gaat dan wat directer coachen, dat betekent dat je duidelijk moet zijn, maar je moet ook zeker niet vergeten ze te belonen als het goed gaat, daar moet je de juiste balans in vinden. Het ontwikkelen van het zelfvertrouwen zonder zelfoverschatting en 'durven' (lef) blijven belangrijke mentale aspecten. Ook zal je als trainer, zeker bij C-junioren, moeten inspelen op het herwaarderen van het voetbal, zodat hun interesse en motivatie ook bij het voetbal blijft.

Bij de oudste jeugd, vanaf ongeveer de B-junioren, is het belangrijk duidelijk en direct te coachen, waarbij je soms als trainer dwingend moet zijn. Echter mag je niet vergeten ook nu spelers te belonen, omdat het ontwikkelen van zelfvertrouwen in elke leeftijdsgroep belangrijk is. Andere belangrijk mentale aspecten binnen deze leeftijdsgroepen zijn zelfdiscipline, het 'willen winnen' en het presteren onder druk. Het is aan de trainer deze doormiddel van een juiste en goede coaching over te brengen aan onze jeugdspelers.


Maak een Gratis Website met JouwWeb