Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Leerdoelen verdedigen
 

DOELPUNTEN VOORKOMEN
 
KEEPER (1)
- Beweegt mee met de aanval van de tegenstander, fungeert als 'libero' en verleent rugdekking.
- Durft uit zijn doel te komen om de bal weg te stompen, te vangen of zijn doel klein te maken in een 1:1.

Vanaf de C-junioren
- Coacht en geeft leiding aan zijn verdediging en is daarbij duidelijk aanwezig in woord en gebaar.
- Schakelt goed en en snel om bij balverovering, in woord en daad.


 
CENTRALE VERDEDIGERS (CV) (3) EN (4)
- Eén CV dekt de spits van de tegenpartij, de andere CV speelt als vrije man voor of achter de verdediging.
- Spelen een aantal wedstrijden per seizoen naast elkaar om bekend te worden met zoneverdediging.
- Uitstappen (vrije man) om een doorgestoken m'velder of verdediger van de tegenpartij op te pakken.

Vanaf de C-junioren
-
Spelen naast elkaar in de zone en zijn beide verantwoordelijk voor de spits en nemen deze over van elkaar.

- Oog hebben voor de diepgaande middenvelders van de tegenpartij om deze over te nemen of af te stoppen.
- Geen 'draaischijf' worden van een fysiek sterke spits; wachten tot deze gaat draaien, vervolgens ingrijpen.

Vanaf de B-junioren
- Een naar binnentrekkende VA in overleg overnemen, omdat nu ook de VV's in de zone spelen.

- Gedoseerd gebruik maken van de buitenspelval of het 'stapje doen', dit vergt veel inzicht.


 
VLEUGELVERDEDIGERS (VV) (2) EN (5)
- Knijpt naar binnen (tegenkant) en geeft rugdekking; staat hierbij opengedraaid en zakt niet achter de CV's.
- Zit kort (balkant) en dwingt de VA buitenom te passeren en probeert de voorzetten te voorkomen / blokken.

Vanaf de C-junioren
- Weet zich zo op te stellen dat de bal nooit binnendoor (tussen VV en CV) gespeeld kan worden.

- Indien mogelijk direct herstellen naar het centrum wanneer de VV is uitgespeeld door de vleugelaanvaller.

Vanaf de B-junioren
-
Inschatten hoever te knijpen; moet bij een crosspass de eigen tegenstander direct onder druk kunnen zetten.

- Spelen nu ook in de zone en moeten een naar binnentrekkende VA over laten nemen door een CV.


 
ALLE VERDEDIGERS
- Hoe dichter bij het doel de tegenstander aanvalt des te scherper/korter zal er gedekt moeten worden.

Vanaf de C-junioren
- Staan opengedraaid bij een voorzet en geven hun directe tegenstander max. een armlengte ruimte.


Vanaf de B-junioren
- Alle 4 verdedigers spelen vanaf nu in de zone; switchende spitsen worden nu overgenomen van elkaar.

- Verticaal overnemen; m'velders of verdedigers die overlappen worden overgenomen door onze verdedigers.
- Herkennen om mee te gaan met een uitzakkende aanvaller of te blijven staan om de diepte weg te nemen.


 
VLAK MIDDENVELD (D-jeugd)
Zoals gezegd spelen we bij de D-pupillen met een vlak middenveld. Alle 3 middenvelders hebben hierdoor min of meer dezelfde taken. Vanzelf zal op deze manier duidelijk worden welke spelers meer controlerend en welke meer aanvallend zijn ingesteld.

- Winnen 1:1 duels v/d directe tegenstander; het volgen en dekken v/d eigen man is een belangrijk accent.
- De halfspeler (tegenkant) knijpt naar binnen en geeft rugdekking aan de overige middenvelders.


 
CONTROLEUR (VM) (6)
Vanaf de C-junioren

- Zijn hoofdtaak is het uitschakelen van de 'nr.10', waarbij het winnen van het 1:1 duel cruciaal is.

- Zo min mogelijk in de laatste linie spelen; een diepstaande of -gaande 'nr.10' overgeven aan een CV.
- Uitstappen om een doorgestoken CV van de tegenpartij op te pakken.

Vanaf de B-junioren
- Dekt/schaduwt de 'nr.10', maar heeft ook een rol in het dichtlopen van passlijnen naar de aanvallers.

- Uitstappen, i.o.m. een CV, op een m'velder van de tegenpartij als een AM wordt uitgespeeld.


 
AANVALLENDE MIDDENVELDERS (AM) (8) EN (10)
Vanaf de C-junioren
- Zijn hoofdtaak is het uitschakelen v/d directe tegenstander, waarbij het winnen van het 1:1 duel cruciaal is.

- Knijpt naar binnen (tegenkant) en geeft rugdekking aan de overige m'velders; staat hierbij opengedraaid.
- Zit kort (balkant) bij zijn direct tegenstander en voorkomt om uitgespeeld te worden.

Vanaf de B-junioren
- Ondersteunt de VV onder druk van de VA door uit te zakken en de weg binnendoor af te schermen.
ALLE MIDDENVELDERS

Vanaf de C-junioren
- Diepgaande middenvelders moeten, waar mogelijk, worden overgenomen door onze CV's.


Vanaf de B-junioren
-
Aanvallers van de tegenpartij die zich laten uitzakken moeten, waar mogelijk, overgenomen worden.
VLEUGELAANVALLERS (VA) (7) EN (11)

- Verantwoordelijk voor een overlappende VV, het dekken en volgen is hierbij een belangrijk accent.
- De VA (tegenkant) komt schuin naar binnen (5-10 m.) om het m'veld eventueel te kunnen ondersteunen.

Vanaf de B-junioren
- I.o.m. de VV aan zijn kant kan hij de overlappende VV van de tegenpartij over laten nemen.


 
CENTRALE AANVALLER (CA) (9)
- Verantwoordelijk voor de inschuivende CV van de tegenpartij totdat er wordt doorgeschoven in de lengteas.

Vanaf de C-junioren
- Positie kiezen aan balkant als de tegenstander aanvalt, om in de omschakeling direct aanspeelbaar te zijn.
ALLE AANVALLERS

- Geen toeschouwer worden; attent zijn op de afvallende bal en hierbij voor de verdedigers zitten.
 

STOREN
 
TOTALE TEAM 
- Vanuit onze eigen compacte basisformatie wordt er drukgezet en gekanteld naar de balkant.
- Linies sluiten op elkaar aan en blijven compact; het veld klein maken in de breedte en in de lengte.

Vanaf de B-junioren
- Als trainer ga je nu met het team afspreken in wel gebied er pressie wordt gespeeld.

- Grote noodzaak elkaar te coachen, het drukzetten wordt complexer, planmatig drukzetten is noodzakelijk.KEEPER (1)
- Keept uit zijn zestienmetergebied als de tegenpartij de bal op eigen helft heeft; fungeren als soort 'libero'.


 
CENTRALE VERDEDIGERS (CV) (3) EN (4)
- Herkennen van het moment om door te dekken naar het m'veld als wij gaan doorschuiven in de lengteas.
- Niet beide het duel aangaan als de spits wordt ingespeeld; één pakt het duel, de ander geeft rugdekking.

Vanaf de C-junioren
- Doorzien wanneer de spits in de voet wordt aangespeeld om het duel aan te gaan of er juist vóór te komen.

Vanaf de B-junioren
- Spelen een prominente rol in het kort houden van de linies; initiatief nemen en dwingend aanwezig zijn.

- Bepalen om voor de man te komen, het duel aan te gaan, of ruimte te geven als de spits wordt ingespeeld.
- Lezen hoe de spits wordt aangespeeld; het duel aangaan of achteruit stappen om diepte weg te nemen.


 
VLEUGELVERDEDIGERS (VV) (2) EN (5)
- Als de keeper van de tegenpartij gaan opbouwen moeten beide VV's naar binnen geknepen staan.
- De VV (balkant) moet kort zitten bij zijn directe tegenstander en niet uitgespeeld raken.
- Knijpt naar binnen (tegenkant) en geeft rugdekking; staat hierbij opengedraaid en zakt niet achter de CV's.

Vanaf de C-junioren
- Lezen wanneer een VA in de voet wordt aangespeeld om het duel aan te gaan of er juist vóór te komen.


Vanaf de B-junioren
- Lezen hoe de VA wordt aangespeeld; het duel aangaan of achteruit stappen om diepte weg te nemen.VLAK MIDDENVELD (D-jeugd)
Zoals gezegd spelen we bij de D-pupillen met een vlak middenveld. Alle 3 middenvelders hebben hierdoor min of meer dezelfde taken. Vanzelf zal op deze manier duidelijk worden welke spelers meer controlerend en welke meer aanvallend zijn ingesteld.

- Doorschuiven in de lengteas om druk te zetten op de CV van de tegenpartij i.s.m. onze eigen CV.
- Middenvelders (balkant) moeten kort zitten bij hun tegenstander en niet uitgespeeld raken.
- De buitenste middenvelder (tegenkant) knijpt naar binnen en geeft rugdekking aan de overige m'velders.

 
CONTROLEUR (VM) (6)
Vanaf de C-junioren

- Kort zitten bij de '10' van de tegenstander en scherp zijn in het doordekken als de '10' in de bal komt.

- Lezen wanneer de '10' in de voet wordt aangespeeld om het duel aan te gaan of er juist vóór te komen.
- Doorschuiven in de lengteas wanneer een AM doordekt / presst op de CV van de tegenpartij.

Vanaf de B-junioren
- Niet alleen oog voor de '10', maar ook helpen in het dichtlopen van passlijnen naar de spitsen. 
AANVALLENDE MIDDENVELDERS (AM) (8) EN (10)
Vanaf de C-junioren
- Als de keeper van de tegenpartij gaat opbouwen moeten beide AM's naar binnen geknepen staan.

- Kort zitten (balkant) en scherp in het doordekken als zijn tegenstander in de bal komt.
- Knijpt naar binnen (tegenkant) en geeft rugdekking aan de overige m'velders; staat hierbij opengedraaid.
- Lezen wanneer zijn man in de voet wordt aangespeeld om het duel aan te gaan of er juist vóór te komen.
- Herkennen van het moment van doorschuiven in de lengteas om door te dekken / te pressen op de CV.

Vanaf de B-junioren
- Niet alleen oog voor de eigen man, maar ook helpen in het dichtlopen van passlijnen naar de spitsen.


 
ALLE MIDDENVELDERS
- Essentieel is het vooruitverdedigen; tegenstanders mogen nooit vrij indraaien wanneer ze zijn ingespeeld.
Vanaf de C-junioren
- Nooit alleen druk gaan zetten; wordt hij uitgespeeld, verstoort hij de totale organisatie.


Vanaf de B-junioren
- Handhaven juiste onderlinge afstanden; als linie compact blijven en druk op de bal geven.


 
VLEUGELAANVALLERS (VA) (7) EN (11)
- Als de keeper van de tegenpartij gaat opbouwen moeten beide VA's naar binnen geknepen staan.
- Knijpt naar binnen (tegenkant) en doet actief mee; ondersteunt de andere aanvallers bij het drukzetten.
- Speelt iets naar binnen (balkant), zodat de VV wordt ingespeeld, om daarna direct druk te zetten.

Vanaf de C-junioren
- Niet doordekken op de CV als daardoor de VV vrijkomt; te vaak worden VA's hierdoor uitgespeeld.


Vanaf de B-junioren
- Naar binnen staan (balkant) om de pass naar het m'veld te blokkeren; dwingen de zijkant in te spelen.


 
CENTRALE AANVALLER (CA) (9)
- Als de keeper van de tegenpartij gaat opbouwen moeten de CA positie kiezen tussen beide CV's.
- Agressief drukzetten en de 'L-vorm' lopen, waardoor de passlijn tussen de CV's onderling is afgedekt.
- Afdekken van de CV aan de balkant, niet blijven 'hangen' bij de CV aan de tegenkant.

Vanaf de C-junioren
- Herstellen naar het centrum en achter de bal komen als hij is uitgespeeld door de CV's.

- Eventueel doorjagen op de keeper en dwingen om de bal met zijn mindere been in het spel te brengen.

Vanaf de B-junioren
- Niet alleen drukzetten; eerst contact zoeken met m'velders of ze zijn aangesloten, anders eerst inzakken. 
ALLE AANVALLERS
- Voorkomen uitgespeeld te raken, zodat andere spelers moeten uitstappen en ondertalsituaties ontstaan.

Vanaf de C-junioren
- Agressief druk zetten op de bal, geen schijndruk, maar altijd de intentie hebben de bal te veroveren.

- Direct omschakelen; bereid zijn arbeid te verrichten, de dieptebal na balverlies moet voorkomen worden.

Vanaf de B-junioren
- Weten gezamenlijk zo te storen dat ze de opbouw van de tegenstander naar een flank leiden.

- Bij een zwakke opbouwer van de tegenpartij dusdanig drukzetten dat deze in balbezit komt.


Maak een Gratis Website met JouwWeb