Wie niet nadenkt over de toekomst, zal er nooit één hebben!
Koppen

 

A-BEWEGINGEN B-BEWEGINGEN
Staand recht Sprong recht
(uit stand / met aanloop)
Staand richting Sprong richting
(uit stand / met aanloop)
VANAF DE D-JEUGD VANAF DE B-JEUGD